Publicerad: 17 december 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Reviderat normalavtal för kommuns medverkan som dataleverantör till och nyttjare av NVDBHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö, Marianne Christensson
  • Löpnummer/utgåva
    2003:119