Publicerad: 4 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 2004:24.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningarHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    2003:21