Publicerad: 30 juni 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Qaisar Mahmood
  • Löpnummer/utgåva
    2003:56