Publicerad: 25 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrad ersättning till STIM för musikanvändningCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    2003:38