Publicerad: 28 augusti 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkansorgan och trafikhuvudmanCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christer Hjert
  • Löpnummer/utgåva
    2002:76