Publicerad: 3 april 2002

Cirkulär - viktig information från SKR

Samverkan mellan SiS och socialtjänsten inom sluten ung- domsvård (LSU)Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gigi Isacsson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:33