Publicerad: 4 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny bestämmelse om att god ortnamnssed ska iakttas vid kommunal verksamhet införd i kulturminneslagenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Lundberg
  • Löpnummer/utgåva
    2000:82