Publicerad: 17 april 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

2000 års ekonomiska vårpropositionCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Karin Skilje m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    2000:45