Publicerad: 25 mars 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om tusenårsskiftet ur ett arbetsgivarper- spektiv



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lotta Kärger
  • Löpnummer/utgåva
    1999:54