Publicerad: 3 april 1998

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens prop. 1997/98:93 Läroplan för förskolan ochCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Sofia Larsson Ylva Winberg
  • Löpnummer/utgåva
    1998:50