Publicerad: 20 januari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform är ersatt av 1998:12.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsformHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Skötte
  • Löpnummer/utgåva
    1997:20