Publicerad: 6 maj 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 18 angående frågan om arbetsgivaren tillämpat reglerna om bisyssla på ett otillbörligt sätt.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tom Höglund
  • Löpnummer/utgåva
    1997:72