Publicerad: 24 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 17 angående arbete inom ett kommunalt projekt för anpassning av social- bidragstagare till arbetsmarknaden. Hade något an- ställningsförhållande uppkommit mellan kommunen och personen?Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:51