Publicerad: 20 februari 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 149 angående uppsäg- ning av ett stort antal hemspråkslärare. Var uppsäg- ningarna sakligt grundade?Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1997:38