Publicerad: 8 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Samfinansierad samverkan mellan Svenska Kommun- förbundet, länsförbunden och kommunerna avseende kompetenshöjning, utveckling och avtalsreglering inom området geografisk informationsteknik (IT)Cirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gösta Pellbäck Avdelning/sektion: Plan- och miljösektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1996:145