Publicerad: 8 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Höjning av ersättningar till familjehem, feriehem, kon- taktpersoner och kontaktfamiljer för år 1996Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman/fs
  • Löpnummer/utgåva
    1996:10