Publicerad: 29 augusti 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

RäddningskostnadsnämndenCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Siv Ann Andermyr Avdelning/sektion: Räddnings- och försvarssektionen
  • Löpnummer/utgåva
    1995:149