Publicerad: 12 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Inbjudan till deltagande i försöksverksamhet med finan- siell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänstCirkulär

Bilagor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gert Alaby
  • Löpnummer/utgåva
    1995:101