Publicerad: 20 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landstingCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Arne Myrbeck
  • Löpnummer/utgåva
    1995:122