Publicerad: 26 oktober 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 116 angående skyldig- het att utge förslagsersättning till arbetstagare för ett av dem avgivet förslagCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1995:180