Publicerad: 25 mars 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - Delat ansvarCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kristina Ossmer
  • Löpnummer/utgåva
    1994:62