Publicerad: 31 mars 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Rättelse i cirkulär 1993:53 - Kommunalisering av särskolan och särskilda omsorgerna RÄTTELCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ingrid Söderström
  • Löpnummer/utgåva
    1993:62