Publicerad: 19 november 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994 är ersatt av 1995:90.

Visa det här daterade cirkuläret

Kommunal skolriksdag den 22-23 mars 1994Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bertil Andersson
  • Löpnummer/utgåva
    1993:172