Publicerad: 7 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 79/93 angående innebörden för deltidsarbetande arbetstagare av en regel om s k arbetsplatsförlagd tid för lärare (BOK 423) Personalpolitik 1993-2:25Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:94