Publicerad: 5 januari 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 124/92, som gällde skyldigheten för ett landsting att utge avtalade lönehöjningar enligt en lokal revisionsöverenskommelse med SHSTF utan hinder av ett beslut av Förhandlingsgruppen om avräkning från tillgängligt löneutrymmeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:3