Publicerad: 30 juni 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom nr 109/93 angående tolkning av BOK 423 punkt 4.1 rörande lärares arbetstiderCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    1993:113