Publicerad: 1 december 1993

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1993 nr 180 angående brott mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före beslut om försäljning av samtliga aktier i kommunägt bolag.Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    1993:181