Publicerad: 23 januari 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet samt till särskilt kommunal bostadstillägg till folkpension (SKBT)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bernt Öberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:18