Publicerad: 15 september 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Interkommunala ersättningar för läsåret 1992/93



Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Andreas Hagnell Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1992:131