Publicerad: 3 juli 1992

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal om ersättning till STIM för musikutförandeCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Lefwerth Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    1992:114