Publicerad: 2 maj 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Särskilt bidrag till kommuner (SFS 1990:578 och 1154 samt förordning 1990:1374)Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ronnie Peterson
  • Löpnummer/utgåva
    1991:67