Publicerad: 20 augusti 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990 är ersatt av 1992:123.

Visa det här daterade cirkuläret

Rapport: Jämförelsetal för skolväsendet 1990Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    1991:110