Publicerad: 17 januari 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Interkommunal ersättning avseende grundläggande undervisning i svenska språket för vuxna invandrare, grund-sfiCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mats Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    1991:15