Publicerad: 24 september 1991

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1992-1995Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström
  • Löpnummer/utgåva
    1991:129