Publicerad: 20 december 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlag är ersatt av 1991:184.

Visa det här daterade cirkuläret

Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning av underlagHar du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    1990:166