Publicerad: 27 augusti 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens prop l990/91:38 om statsbidrag till personalkooperativ barnomsorg RegeringensCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    1990:130