Publicerad: 19 april 1990

Cirkulär - viktig information från SKR

Avtal beträffande samordnad insamling och spridning av information om kommunala projekt ocCirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Leif Nordström
  • Löpnummer/utgåva
    1990:58