Publicerad: 21 februari 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Informationsdagar om "köldmediekungörelsen" samt "Allmänna Råd, bassängbad - vattenkvalitet och kontroll"Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Jonsson
  • Löpnummer/utgåva
    1989:34