Publicerad: 28 september 1989

Cirkulär - viktig information från SKR

Förutsättningar för kommunalekonomisk planering budgetåren 1990 1992Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jane Granström Britta Hagberg
  • Löpnummer/utgåva
    1989:111