Publicerad: 22 maj 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T.Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg och Sandra Bergendorff
  • Löpnummer/utgåva
    17:26