Publicerad: 28 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    17:20