Publicerad: 15 december 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret 2016-12-16 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johan Larsson
  • Löpnummer/utgåva
    16:55