Publicerad: 25 november 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Elisabeth Melin
  • Löpnummer/utgåva
    16:61