Publicerad: 19 december 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploate- ringsavtalCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Olof Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    14:46