Publicerad: 18 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2013 prognos 2Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Peter Sjöquist m.fl.
  • Löpnummer/utgåva
    12:28