Publicerad: 29 augusti 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i Allmänna bestämmelser



Välkommen att skicka din fråga till SKR!








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jan Svensson
  • Löpnummer/utgåva
    12:43