Publicerad: 13 maj 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Studie av kommunernas arbete med RS 2011-05-13 1 (1) CIRKULÄRCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Peter Sjöquist
  • Löpnummer/utgåva
    11:25