Publicerad: 5 februari 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK 09)Cirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Palm
  • Löpnummer/utgåva
    10:9