Publicerad: 17 september 2010

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukareCirkulär

Bilagor

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Torstensson Hanna Schmidt
  • Löpnummer/utgåva
    10:56