Publicerad: 20 augusti 2008

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om bedömningskriterier och förstärkt tillsyn gällandes kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våldCirkulär

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jenny Norén
  • Löpnummer/utgåva
    08:60